توزیع 4770 تن کود اوره از طریق بخش خصوصی در جویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 4770 تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان جویبار در10 ماهه سال جاری  از طریق شبکه کارگزاری بخش خصوصی تحت پوشش خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 10کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش  در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان جویبارتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید