خرید به موقع کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

جلسه هم اندیشی و تعامل با مدیران شهرستان های تابعه استان برگزار شد . در این جلسه وضعیت کارگزاران بررسی و لزوم پیگیری خرید بموقع کود در اسرع وقت تایید شد . این امر زیر نظر مدیریت شهرستان ها و واحد بازرسی و نظارت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صورت خواهد گرفت .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید