تدارک بیش از 1600 تن کود های پتاسه در ده ماهه سالجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در ده ماهه ابتدای سال جاری بیش از 1600 تن انواع کودهای شیمیایی پتاسه توسط این شرکت تدارک دیده شد. کودهای مذکور از طریق شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سطح استان جهت مصرف کشاورزان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید