تامین کود اوره مورد نیاز شهرستان کاشان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از ابتدای سال 99توانسته ایم 2500 تن کود اوره جهت مصرف بهره برداران کشاورزی استان اصفهان شهرستان کاشان را تهیه و توزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید