ورود کشتی پرشاد به لنگرگاه اسکله پتروشیمی پردیس عسلویه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

با توجه به ضرورت تامین و تدارک کود شیمیایی اوره مورد نیاز بخش کشاورزی، کشتی پرشاد به منظور بارگیری ۴۸ هزار تن کود شیمیایی اوره، در مورخ ۳ بهمن ماه ۹۹ ساعت ۱۹ وارد لنگرگاه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید