مکاتبه و پیگیری برقراری گاز قطع شده پتروشیمی های کرمانشاه و بجنورد از طریق استاندار و نمایندگان گیلان در مجلس شوراری اسلامی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از مکاتبه و پیگیری استاندار و نمایندگان مردم شریف گیلان در مجلس شورای اسلامی در خصوص برگرداندن گاز قطع شده پتروشیمی های کرمانشاه و بجنورد  از طریق سازمان جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید