تأمین ۲۵ تن کود شیمیایی اوره در روستای کره بند شهرستان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

تأمین و حمل ۲۵ تن کود شیمیایی اوره تولیدی پتروشیمی پردیس عسلویه، در روستای کره بند از توابع بخش مرکزی شهرستان بوشهر مورخ ۳ بهمن ماه ۹۹ صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید