فرایند تحویل اسناد مناقصه در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

فرایند تحویل اسناد مناقصه های عمومی یک مرحله ای خرید کود های فسفاته در رمستان 99

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

فرایند تحویل اسناد  مناقصه های  عمومی یک مرحله ای خرید یکصد هزار تن کودهای  فسفاته سیزده درصد و فسفاته سیزده درصد به صورت کارمزدی  ، از تولید کنندگان داخلی، توسط کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، به شرکتهای متقا ضی (مناقصه گر)، از روز چهارشنبه، یکم بهمن ماه سال جاری آغاز، و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه هشتم همان ماه  به پایان میرسد.

مناقصه یاد شده در روز یکشنبه، نوزدهم بهمن ماه سال جاری در ساعتهای  14و 14:30، با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت، در دفتر مرکزی برگزار خواهد شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید