توصیه به چغندر کاران

توصیه جهاد کشاورزی گلستان به کشاورزان چغندرکار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان به نقل از  موسی خانی رییس اداره پنبه و دانه‌های روغنی سازمان جهاد کشاورزی گلستان ،گفت:در مزارع چغندرقند کشاورزانی که تاکنون با علف‌های هرز مبارزه نکرده اند اقدام به کنترل علف‌های هرز کنند.
او ادامه داد: در مرحله ۳ تا ۵ برگی عملیات تنک کاری و نشاکاری انجام دهند.
موسی خانی افزود: بعد از مصرف علفکش، چنانچه علف‌های هرز پهن برگ در مزرعه وجود دارد آن‌ها و علف‌های داخل ردیف‌ها را بصورت دستی وجین کنند.
او گفت: با استفاده از کودکار فاروئر بین ردیف‌های کشت را کولتیواتور بزنند و همزمان می‌توانند نسبت به مصرف کود ازته اوره یا سولفات آمونیوم بمیزان ۱۰۰ کیلو در هکتار اقدام کنند.
کشاورزان گلستانی امسال ۵ هزار و ۱۲۸ هکتار قرارداد کشت چغندر قند منعقد کردند که تاکنون ۴ هزار و ۵۳۳ هکتار کشت شد.
سال گذشته کشاورزان گلستانی ۳ هزار هکتاردر اراضی خود چغندرقند کاشتند که از این سطح ۱۴۳ هزار تن تولید شد

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید