توزیع 10 تن کود سوپر فسفات تریپل پرورش ماهی در شرق مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع10 تن کود کشاورزی ازنوع سوپر فسفات تریپل برای پرورش ماهی در شرق مازندران   در9 ماهه سال جاری خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود سوپر فسفا تریپل تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق   کارگزار  توزیع ویژه  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی  ماهی درشرق مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید