ورود و تخلیه 50 تن کود سوپرفسفات ترپیل در انبارهای مجتمع آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

آقای علی اصغر سلیمی مدیر مجتمع شمیائی آبیک گفت:مقدار 50 تن کود سوپرفسفات تریپل ارسالی از بندر امام در انبارهای مجتمع شیمیائی آبیک در روز دوشنبه 29 دیماه99 ، تخلیه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید