شهرستان خلخال

تامین کود شهرستان خلخال

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 14.000 کیلوگرم کود شیمیایی اوره و 2.000 کیلوگرم  کود فسفات تریپل در آذر ماه سال 99 به کارگزاری آقای حسن صمیمی واقع در شهرستان خلخال بخش هشتجین تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید