بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از انبار سازمانی بنداروز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر به منظور بررسی ذخیره سازی، توزیع بهینه و موجودی کودهای انبار و از عملیات کیسه گیری کود فله پتاسه در مورخ ۲۲ دی ماه ۹۹ از انبار سازمانی شرکت بازدید و توصیه های لازم را به انبار دار ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید