توزیع کود اوره در منطقه فراهان - دیماه 99

توزیع کود شیمیایی اوره از طریق کارگزار تحت پوشش ( شرکت تعاونی روستایی قایم مقام فراهانی ) درشهر فرمهین استان مرکزی دیماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی ازتدارک و حمل و  توزیع 48 تن کود اوره به کارگزاران تحت پوشش منطقه  خبر داد .

سید علیرضا موسوی با اعلام این مطلب افزود :

کود شیمیایی  اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار تحت پوشش ( شرکت  تعاونی روستایی ) در بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید