توزیع کود شیمیایی اوره از طریق کارگزار تحت پوشش ( شرکت تعاونی روستایی قایم مقام فراهانی ) درشهر فرمهین استان مرکزی دیماه 1399


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۳۹۹

توزیع  کود شیمیایی اوره  از طریق کارگزار تحت پوشش  ( شرکت تعاونی روستایی قایم مقام فراهانی )  درشهر فرمهین  استان مرکزی دیماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزیمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی ازتدارک و حمل و  توزیع 48 تن کود اوره به کارگزاران تحت پوشش منطقه  خبر داد .

سید علیرضا موسوی با اعلام این مطلب افزود :

کود شیمیایی  اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار تحت پوشش ( شرکت  تعاونی روستایی ) در بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است .