توزیع 462 تن کود اوره از طریق تعاونی روستایی در تنکابن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 462 تن کود کشاورزی از نوع اوره  در شهرستان تنکابن  در9 ماهه سال جاری  داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کوداوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 6 کارگزار  توزیع  تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان تنکابن توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید