تامین وتوزیع44تن کوداوره درشهرستان جوانروداستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم ازاول دی ماه تا15 دیماه مقدار44تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان جوانرود تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید