توزیع 25 تن کود اوره از طریق شرکت خدمات مشاوره ای در جویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع25تن کود کشاورزی از نوع اوره  در شهرستان جویبار در9 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاری خدمات مشاوره ای فنی کشاورزی خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود اوره  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  کارگزار  توزیع مشاوره ای فنی کشاورزی  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان جویبار توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید