تحلیل وضعیت باد

اطلاع رسانی تحلیل وضعیت باد درآبان ماه سال99

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی استان گلستان ، تحلیل وضعیت  باد استان در آبان ماه سال جاری در قالب بولتن بر اساس تفاهم نامه این شرکت با اداره کل  هواشناسی استان به جامعه مخاطب کشاورزان وبهره برداران نقش موثری در تصمیم گیری در پیشگیری از بروز حوادث طبیعی ایفا می کند که از طریق سامانه یارگر اطلاع رسانی  شد این امر سب کاهش خطرات و خسارت های احتمالی شده است. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید