کود نیترات آمونیوم ارسالی به شهرستان بشرویه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: به درخواست کارگزاران شهرستان بشرویه از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه مقدار 570 تن کود نیترات آمونیوم برای توزیع بین کشاورزان متقاضی به این شهرستان بارگیری و حمل شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید