تامین کود

تامین کود شهرستان گرمی در آذر ماه سال 99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 77.950 کیلوگرم کود اوره  در آذر ماه سال 99 به کارگزاری شرکت زرین تپراق مغان  واقع در شهرستان گرمی تامین و ارسال شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید