برگزاری جلسه مناقصه عملیات حمل و تخلیه ۱۵۰ هزار تن انواع نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حمل و تخلیه ۱۵۰ هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء پتروشیمی پردیس عسلویه به اقصی نقاط کشور، با حضور آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر، اعضای کمیسون معاملات شرکت و تعدادی از شرکت کنندگان در مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت، روز شنبه مورخ ۱۳ دی ماه ۹۹ در دفتر مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر برگزار شد.

مدارک برنده این مناقصه جهت بررسی های بیشتر به كميته فنى دفتر مرکزی ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید