توزیع 754 تن کود اوره از طریق اتحادیه تعاونی روستایی درآمل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع754  تن کود کشاورزی از نوع اوره  درشهرستان آمل در9 ماهه سال جاری از طریق اتحادیه تعاونی روستایی تحت پوشش خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق شبکه کارگزار  توزیع اتحادیه تعاونی روستایی  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان آمل توزیع شد./

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید