انجام عملیات نمونه برداری از کودهای اوره پردیس ارسالی از بندر امام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

در راستای اهمیت فوق العاده موضوع کنترل کیفی به عنوان خط قرمز شـرکت خـدمات حمایتی و لزوم اجرای دقیق نظام کنترل کیفی کودهای کشاورزی، عملیات نمونه برداری توسط کمیته نمونه برداری استان از کود اوره پردیس ارسالی از بندر امام خمینی (ره) در انبارهای مدیریت استان انجام پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید