برگزاری جلسه بازگشائی پاکات استعلام بها نیروهای حفاظتی و فیزیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

در تاریخ 30/08/1397 ساعت 10 صبح  جلسه بازگشائی پاکات استعلام بها نیروهای حفاظتی و فیزیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین با حضور مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و اعضای کمیسیون معاملات استان در محل دفتر مدیریت برگزار شد. برنده استعلام بها موسسه حفاظتی و فیزیکی حافظ جویا اعلام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید