تامین و توزیع انواع کود شیمیایی در آذر ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از تامین و توزیع انواع کود شیمیایی درآذر ماه بین کشاورزان استان سمنان خبر داد،

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان مقدار 2546 تن انواع کود شیمیایی  بین کشاورزان استان سمنان توزیع شده که از این مقدار 2420 تن کود اوره، 66تن کود سوپر فسفات تریپل ،60 تن کود سوپر فسفات تریپل  بوده است که توسط این شرکت به انبار کارگزاران در سطح استان حمل و در اسرع وقت به دست کشاورزان رسیده است .وی ادامه داد:

امید است که با استفاده به موقع از کود های شیمیایی راندمان کاری محصولات کشاورزی اعم از کمی و کیفی بالا رفته و کشاورزان به اهداف مورد نظر خویش شوند.                                                                                                

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید