راه اندازی سامانه پیام دولت

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی                                                                           

 

سرکار خانم مهندس نظری مدیرطرح و برنامه خبر راه اندازی سامانه پیام دولت برای  ارسال و  دریافت و پیگیری نامه از طریق سامانه مذکور  باسایر سازمانها و نهادها را اعلام نمودند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید