تامین کود برای تولید 3300 تن جو در سوادکوه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین وتوزیع کودهای کشاورزی پر مصرف مورد نیاز برای تولید 3300 تن جو درشهرستان سوادکوه  استان مازندران خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود

کودهای کشاورزی تامین شده برای تولید جو شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید