تسهیلات کشاورز کارت به شهرستان قاینات

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در شهرستان قاین ده هزار و 400 میلیون ریال اعتبار کشاورز کارت، تخصیص داده شده و 52 نفر جهت تشکیل پرونده و دریافت کشاورز کارت به بانک معرفی شده اند.

سعیدی افزود: اعتبار تخصیصی به استان خراسان جنوبی جهت کشاورز کارت مبلغ 60 میلیارد ریال می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید