بازدید کارشناس مدیریت پایش شرکت از کارگزاری های استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید کارشناس مدیریت پایش شرکت از کارگزاری های استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور نظارت بر مراکز تولید، نگهداری و عرضه مواد کودی در راستای بازرسی از کارگزاری های استان کارشناس مدیریت پایش شرکت با حضور در استان البرز از کارگزاری بازدید و  اسناد و مدارک توزیع را بررسی نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید