توزیع 610 تن کود کلرور پتاسیم پودری از طریق کارگزاران در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتوزیع 610  تن کود کشاورزی از نوع کلرور پتاسیم   درمازندران در8 ماه سال جاری از طریق کارگزاران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود کلرور پتاسیم  پودری تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  شبکه کارگزاران توزیع کود تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح 22  شهرستان مازندران توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید