گزارش جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد گروه پایش و نظارت استان بر امر توزیع کود با ارز رسمی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان،

ابتدا مهندس استاد مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی هرمزگان ضمن تشکر از حضور همکاران در جلسه ، به مواردی چند در خصوص وضعیت توزیع کود در استان پرداخته، و ضمن تاکید بر نظارت هر چه بهتر و دقیق تر بر امر توزیع، برخورد با تخلفات کارگزاران از جمله فروش کودهای بدون شماره ثبت مواد کودی، فروش برخلاف قیمت مصوب دولتی و عدم نصب بنرقیمت کودها توسط کارگزاریها و موارد دیگر را الزامی دانست. در ادامه، جلسه با پرسش و پاسخ همکاران و تبادل نظر و ارائه راهکارهای مختلف و ممکن در زمینه توزیع در چهارچوب چرخه رسمی کود و طبق دستورالعمل های شرکت، در ساعت 12:30 با ذکر صلوات به اتمام رسید.

جلسه ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 25 آبان ماه در دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید