ارسال نمونه کود اوره گرانوله به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از ارسال نمونه کود اوره گرانوله به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی در مورخ ۱۹ آذر ماه ۹۹ خبر داد.

آقای رضائی با اعلام این مطلب افزود: در راستای استقرار نظام کنترل کیفی نمونه کود اوره گرانوله تولید داخل، مربوط به شرکت پتروشیمی پردیس عسلویه بر اساس دستورالعمل نمونه برداری و نمونه آنالیز به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید