توزیع 2155 تن کود اوره از طریق بخش خصوصی در نکا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از  توزیع2155تن کود کشاورزی از نوع اوره  درشهرستان نکا در8 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاری توزیع بخش خصوصی تحت پوشش خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 5کارگزار توزیع بخش خصوصی  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان نکا توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید