بازدید از انبار شهرستان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، از بازدید دوره ای کارشناسان فنی استان سمنان،با رعایت پروتوکل بهداشتی از انبار شهرستان سمنان خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

موارد و تذکرات لازم در خصوص انبارداری ،چیدمان،نظافت انبار، نمونه گیری و کنترل کیفی طبق دستورالعمل های شرکت به انبارداران داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید