تخلیه کود سولفات پتاسیم

تخلیه کود سولفات پتاسیم گرانوله درانبار شهید شاملو استان مرکزی – آذر ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ازتخلیه 400تن کود  سولفات پتاسیم گرانوله  ، تولید شرکت پویا تدبیر فراست شهرستان ساوه  در انبار سازمانی کود شهید شاملو استان مرکزی خبر داد .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید