آزمایشگاه کنترل کیفی کود

اعلام نتایج کنترل کیفی نمونه های کود ارسالی از استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

آزمایشگاه کنترل کیفی کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی نتایج آنالیز دو نمونه کود سوپرفسفات تریپل ارسالی از مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران را روز شنبه 15 آذرماه 1399 به آن مدیریت و معاونت های مربوطه اعلام کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید