توزیع 10 تن کود کلرور پتاسیم از طریق شرکت خدمات مشاوره ای در بهشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از  توزیع 10تن  کود کشاورزی از نوع کلرور پتاسیم  درشهرستان بهشهر در8 ماهه سال جاری ازسرکت خدمات مشاوره ای فنی کشاورزی خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود

کود کلرور پتاسیم تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  کارگزار توزیع کود خدمات کشاورزی مشاوره ای  تحت پوشش  در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان بهشهر توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید