کود سوپرفسفات تریپل توزیع شده در شهرستان دهلران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود سولفات پتاسیم توسط کشاورزان  شهرستان دهلران خبرداد.

آیت جمالی در این رابطه افزود : از ابتدای سالجاری تا 15 آذر ماه مقدار157تن و نیم کود سوپرفسفات تریپل بین  کشاورزان شهرستان دهلران توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید