نصب بنر کشاورز کارت در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت به منظور اطلاع رسانی به کشاورزان برای بهره مندی از کشاورز کارت، بنر طراحی شده توسط دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چاپ و در محل مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان نصب شد.

آقای الیاسی افزود از تمامی کارگزاران در سطح استان همدان خواسته شده است نسبت به نصب بنر مذکور در کارگزاری اقدام کنند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید