حمل مستقیم نهاده های کشاورزی به انبار کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

مدیر استان سمنان از حمل مستقیم 500 تن انواع نهاده های کشاورزی به انبار کارگزاران در شهرستان سمنان خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

در آبان ماه سال جاری مقدار 500 تن انواع نهاده های کشاورزی به طور مستقیم از مبادی به انبار کارگزاران استان سمنان حمل شده و پس از برسی کارشناسان شرکت میان کشاورزان متقاضی توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید