مصرف کود درشهرستان ملکشاهی استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از روند مصرف انواع کود درشهرستان ملکشاهی استان ایلام خبر دارد.

آیت جمالی افزود :  از ابتدای  سالجاری تا 4 آذر ماه مقدار 304 تن انواع کود شیمیایی بین  کشاورزان شهرستان ملکشاهی توزیع شده است.

جمالی افزود : این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید