توزیع کود اوره

تامین و ارسال مقدار 75 تن کود شیمیایی اوره به شهرستان شازند – استان مرکزی 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی سید علیرضا موسوی  از تامین وتدارک و  ارسال مقدار 75 تن کوداوره از انبارهای سازمانی این استان به  شهرستان شازند و حومه  در روز های اخیر آذر ماه  سال جاری خبر داد:

ایشان افزود: کود اوره  ارسال شده  مربوط به سهمیه پاییزه است که با هماهنگی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به این  شهرستان ارسال شده و  توسط کارگزاران تحت پوشش و  با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی منطقه  توزیع شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید