مصرف کودسوپرفسفات تریپل درشهرستان ملکشاهی استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از روند مصرف کود سوپرفسفات تریپل درشهرستان ملکشاهی استان ایلام خبر دارد.

آیت جمالی افزود :  از ابتدای  سالجاری تا 4 آذر ماه مقدار 50 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل بین  کشاورزان شهرستان ملکشاهی توزیع شده است.

جمالی افزود : این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید