بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از مزارع کشت گیاه سیاهدانه در دشت بوشکان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر در مورخ ۷ آذر ماه ۹۹، از مزارع کاشت دانه سیاه که در مورخ ۲۹ آبان ماه سال جاری کشت شده بود، از روند جوانه زدن این محصول بازدید کردند.

آقای رضائی گفت: آبيارى بموقع، تغذيه مناسب ووجين علف هرز باعث افزایش كميت وبا کیفیت این محصول خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید