توزیع بیش از 440 تن کود بین کشاورزان شهرستان زرند استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت:مقدار 448 تن انواع کود درآبان ماه سال جاری بین کشاورزان شهرستان زرند توزیع شده است.

مهندس قاسمی افزود: مقدار 352 تن کود اوره،مقدار 60 تن کود نیترات آمونیوم سولفات،مقدار31 تن کود سولفات پتاسیم و مقدار 5 تن کود سوپرفسفات تریپل  به کارگزاران شهرستان زرند جهت توزیع بین کشاورزان بارگیری وحمل شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید