توزیع بیش از 1000 تن کود درشهرستان ارزوئیه

به گزرارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از توزیع 1015 تن انواع کود،بین کشاورزان شهرستان ارزوئیه خبرداد.

مهندس قاسمی گفت:درآبان ماه سال جاری مقدار949 تن کود ازته،14تن کود پتاسه و 52 تن کود فسفاته به کارگزاران شهرستان ارزوئیه حمل و بین کشاورزان شهرستان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید