گزارش مصور پهلودهی و تخلیه کشتی باسکار حامل 39000 تن کود دی آمونیوم فسفات در اسکله شهید رجایی – بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان،

کشتی باسکار حامل 39000 تن کود دی آمونیوم فسفات در تاریخ 14/08/97 راس ساعت 20:35 دقیقه پهلو دهی شد و پس از درافت گیری عملیات تخلیه محموله از ساعت 24:35 دقیقه در اسکله شهید رجایی بندرعباس آغاز شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید