نمونه برداری کود سوپرفسفات تریپل

نمونه برداری از 800 تن کود سوپر فسفات تریپل در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار  جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ، از نمونه برداری800 تن کود سوپر فسفات تریپل TSP خبر داد.

.هزار جریبی با اعلام این خبر افزود: با عنایت به تخلیه کود سوپر فسفات تریپل مربوط به کشتی وان تانگ از بندر امام به انبار سازمانی این شرکت، عملیات نمونه برداری توسط تیم نمونه برداری شرکت انجام و نمونه  پس از پلمپ به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی  شرکت  خدمات حمایتی  کشاورزی کشور ارسال گردید.

وی در ادامه گفت: نمونه برداری یک امر بسیار مهم در بررسی کمی و کیفی کود های تولید شده برای اطمینان از استاندارد بودن کود و توزیع آن می باشد در این مهم، علاوه بروجود نهادی به عنوان متولی تامین کود ، نظارت برکنترل کیفی آن نیز احساس می گردد که در حال حاضر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اجرای این مهم فعالیت می کند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید