فراخوان عمومی خرید کود شیمیایی

فراخوان عمومی خرید کود شیمیایی از تولید کنندگان داخلی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، از آگهی  فراخوان عمومی و قرارداد خریدکود سوپرفسفات تریپل  TSP به میزان 100 هزارتن ، کود  دی آمونیوم  فسفاتDAP به میزان 30 هزارتن  و کود کلرور پتاسیم  پودری به میزان30 هزارتن  از تولید کنندگان داخلی از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور خبرداد.

 وی تصریح کرد: این مهم در سال جهش تولید  در مسیر خودکفایی تولید کود های شیمیایی و حمایت از کارخانجات تولید داخل به منظور بهره گیری از ظرفیت موجود در استانهای کشور انجام می گیرد. و تولید  کنندگان داخل استان می توانند جهت اطلاع بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و به وب سایت این  شرکت  به آدرس www.assc.ir مراجعه نمایند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید